Nowy konkurs w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call

22 września Komisja Europejska opublikowała dodatkowy konkurs w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call. Budżet konkursu wynosi ok 1 miliard euro i jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu. Wnioski projektowe można składać do 26 stycznia 2021 r.

Konkurs Europejski Zielony Ład ma charakter przekrojowy i obejmuje 10 obszarów, w tym

  • klimat,
  • energia,
  • transport,
  • budownictwo,
  • rolnictwo,
  • różnorodność biologiczna.

Komisja oczekuje, że w wyniku realizacji projektów powstaną innowacyjne rozwiązania, które przyniosą konkretne rezultaty dla obywateli.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wydarzeniach poświęconych EU Green Deal Call, takich jak konferencje i spotkania brokerskie:

http://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/iv-konferencja-jak-skutecznie-tworzyc-strategie-br-w-polskim-przemysle

  • 13.10.2020 H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call:

https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/

  • 4 May 2020 – 31 Dec 2020 Virtual International Partnering – Innovation in Environment & Energy & Circular Economy

https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/home

  • 28.10.2020 Circular Bioeconomy: A Polish-Finnish Matchmaking Workshop

https://hopin.to/events/circular-bioeconomy-a-polish-finnish-matchmaking-workshop

Szczegółowe informacje i składanie wniosków.