Europejski Zielony Ład – dodatkowy duży konkurs w Horyzoncie 2020

Komisja Europejska opublikowała dodatkowy konkurs w programie Horyzont 2020 – European Green Deal Call. Budżet konkursu wynosi ok 1 miliard euro i jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu. Termin na składanie wniosków trwa do 26 stycznia 2021 r.

Konkurs Europejski Zielony Ład ma charakter przekrojowy i obejmuje 10 obszarów, w tym

  • klimat,
  • energia,
  • transport,
  • budownictwo,
  • rolnictwo,
  • różnorodność biologiczna.

Komisja oczekuje, że w wyniku realizacji projektów powstaną innowacyjne rozwiązania, które przyniosą konkretne rezultaty dla obywateli.

  • Otwarcie konkursu: 22 września 2020 r.
  • Termin zakończenia naboru wniosków: 26 stycznia 2021 r.

Więcej informacji oraz składanie wniosków na komisyjnym portalu Funding&Tenders.

Założenia konkursu EU Green Deal Call będą prezentowane podczas najbliższych wydarzeń:

Polecamy również spotkania brokerskie do konkursu Europejski Zielony Ład:

21 września 2020Online Brokerage Event – Israel & Visegrad Symposium: Green Deal – Areas 6 & 7
13-14 października 2020H2020 Virtual Brokerage Event on the European Green Deal Call
14 października 2020Horizon 2020 Green Deal Call Virtual Brokerage Event
27 października 2020Virtual Brokerage Event: SSH in the Green Deal Call
28 października 2020Circular Bioeconomy: A Polish-Finnish Matchmaking Workshop
4 maja – 31 grudnia 2020Virtual International Partnering – Innovation in Environment & Energy & Circular Economy
29 września – 15 października 2020Horizon 2020 Green Deal: Information and Consortia Building Event Series