Nowa Polityka Przemysłowa Polski – ankieta

Przed Polską stoją długoterminowe wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Sprostanie im nie będzie możliwe bez odpowiednio zaprojektowanej ambitnej, strategicznie zorientowanej, elastycznej i szytej na miarę Polityki przemysłowej. Powinna ona zapewnić odporność na wstrząsy gospodarcze i wesprzeć budowę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Politykę przemysłową ma tworzyć pięć osi rozwojowych:

  1. cyfryzacja, która usprawni działalność przemysłową – od projektowania produktów aż do zmiany modeli biznesowych;
  2. bezpieczeństwo – celem Europy i Polski musi być odtworzenie zdolności produkcyjnych m.in. określonych wyrobów farmaceutycznych czy medycznych;
  3. lokalizacja produkcji przemysłowej – skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów będzie trendem zapewniającym stabilność zdolności produkcyjnych Europy;
  4. Zielony Ład, który stwarza szansę dla polskich producentów – zarówno dostawców ekologicznie produkowanych towarów, jak i producentów nisko i zeroemisyjnych rozwiązań technologicznych;
  5. nowoczesne społeczeństwo – pomnażające kapitał społeczny oparty na zaufaniu, współpracy, budowaniu więzi społecznych. Dla rozwoju takiego społeczeństwa niezbędne jest regularne aktualizowanie lub zmiana umiejętności i kompetencji pracowników.

Zależy nam, aby o wyzwaniach, z którymi trzeba się zmierzyć, opowiedzieli nam sami zainteresowani: przedsiębiorcy, organizacje skupiające przedstawicieli przemysłu,  branżowe jednostki naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Zapraszamy do wypełnienia formularza. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2021 r.

Wskazane przez Państwa bariery i pomysły posłużą do stworzenia Białej Księgi Rozwoju Przemysłu.