INNOFORM®2021 – relacja z wydarzenia branży przetwórczo-narzędziowej

ŚWIĘTO PRZEMYSŁU NARZĘDZIOWO-PRZETWÓRCZEGO

W dniach 20-22 kwietnia br. po raz 5. Kujawsko-Pomorskie obchodziło święto przemysłu narzędziowo-przetwórczego. Rokrocznie Międzynarodowe Targi Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM, organizowane przez Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie przyciągają setki przedstawicieli tej branży i stwarzają niepowtarzalne możliwości rozwoju i poznania nowych trendów. Stałym komponentem tego wydarzenia jest niezmiennie Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna organizowana przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

TARGI W FORMULE WYDARZENIA BRANŻOWEGO ON-LINE

W tym roku, z uwagi na utrzymujące się obostrzenia pandemiczne, 5 edycja  Międzynarodowych Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM została zorganizowana w formule on-line. W ramach wydarzenia zaproponowano: branżową konferencję, prezentacje biznesowe, e-katalog, czyli platformę wirtualnych produktów i usług a także Międzynarodową Giełdę Kooperacyjną (zdalne spotkania B2B).

STUDIO OPERA NOVA W BYDGOSZCZY

Na potrzeby realizacji konferencji branżowej oraz prezentacji biznesowych utworzono studio transmisyjne w sercu Bydgoszczy, w Operze Nova w Bydgoszczy.

Branżową konferencję w ramach INNOFORM zorganizowano w pierwszym dniu targów. Otwarcia konferencji dokonali Pan Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Katarzyna Meger – Prezes Zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego oraz Pani Grażyna Grabowska – Prezes Zarządu Targi w Krakowie Sp. z o.o. Konferencja obejmowała 2 panele: PANEL I: Branża narzędziowo-przetwórcza po COVID-19 i jej dalszy rozwój oraz PANEL II : ECO-DESIGN i Circular Economy – wyzwania dla branży narzędziowo-przetwórczej.

Prezentacje biznesowe, odbywające się zarówna pierwszego, jak i drugiego dnia wydarzenia,  to wirtualne pokazy i demonstracje  producentów i dostawców branży. Poszczególne firmy mogły przedstawić swoją ofertę produktową i usługową, ale też uczestnicy mogli zadać konkretne pytania prezentującym swoją ofertę firmom.

ECO-DESIGN ORAZ GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Pierwszego dnia zorganizowano międzynarodową konferencję pn. „ECO-DESIGN i Covid 19 – wyzwania i możliwości rozwoju branży narzędziowo-przetwórczej”, w czasie której odbyły się dwa panele dyskusyjne. Jeden dotyczył analizy bieżącej sytuacji w firmach w czasie pandemii, jakie trudności napotykają przedsiębiorcy oraz jakie są możliwości ich dalszego rozwoju. Poruszona została również kwestia roli, jaką branża narzędziowa odgrywa w rozwoju gospodarczym regionu, jak i całego kraju.

Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja wyników pierwszej edycji raportu dotyczącego sytuacji obecnej i potencjału rozwoju branży narzędziowej. W drugim panelu tematem przewodnim były zmiany w ustawodawstwie Unii Europejskiej, wprowadzające nowe podejście w gospodarowaniu materiałami – gospodarki obiegu zamkniętego. Poruszona została m.in. tematyka roli stosowania zasady ECO-DESIGN na etapie projektowania narzędzi do przetwórstwa tworzyw polimerowych, omówiono również doświadczenia i wyzwania związane z pracą narzędzi podczas przetwarzania tworzyw biodegradowalnych, czy też poruszono kwestie środowiskowe na etapie czyszczenia form narzędziowych oraz zagadnienia recyklingu tworzyw niejednorodnych i biodegradowalnych. Wśród panelistów znajdowali się zarówno przedstawiciele administracji jak i świata nauki oraz biznesu prowadzący działalność na każdym z etapów cyklu życia produktu.

Drugiego i trzeciego dnia odbyły się prezentacje wystawców, którzy przedstawili najnowsze technologie i produkty dla branży formierskiej. W wydarzeniu wzięło udział 509 osób. Organizatorzy przygotowali również e-platformę branżowych produktów i usług, która dostępna będzie na stronie wydarzenia do 30 czerwca 2021 r.

SPOTKANIA B2B – SZANSĄ NA MIĘDZYNARODOWĄ WSPÓŁPRACĘ

Zainteresowanie wydarzeniem online organizowanym przez ośrodek Enterprise Europe Network było naprawdę duże. Ponad 120 zarejestrowanych uczestnikówprawie 80 spotkań bilateralnych, w tym 69 spotkań o charakterze międzynarodowym.

Wśród aktywnych uczestników spotkań B2B pojawili się przedstawicie z Polski, Niemiec, Turcji, Rumunii, Słowacji, Włoch, Bułgarii i Chin. Jak przystało na gospodarza, w tym roku Kujawsko-Pomorskie było licznie reprezentowane przez 15 przedsiębiorców, którzy odbyli na wydarzeniu 26 spotkań z partnerami zagranicznymi.

Uczestnicy oferowali i poszukiwali narzędzi i usług produkcyjnych. Nie zabrakło firm i przedstawicieli sektora naukowego, przedstawiających nowe rozwiązania techniczne, oprogramowanie dla przemysłu, usługi wsparcia i doradztwa. Ochrona środowiska i recycling w przemyśle przetwórczym to bardzo aktualny temat, którego również nie zabrakło.Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia, partnerom oraz organizatorom targów: Bydgoskiemu Klastrowi Przemysłowemu oraz Targom w Krakowie Sp. z o.o.

Szanowni uczestnicy!

Mamy nadzieję i życzymy Państwu, aby podjęte rozmowy przełożyły się na długofalową współpracę. Polecamy Państwa uwadze kolejne wydarzenia kooperacyjne, w tym oczywiście następną edycję giełdy INNOFORM – liczymy na Państwa obecność, serdecznie zapraszając.