Śniadania Biznesowe z EEN: „Jak skutecznie aplikować na innowacyjne projekty w ramach EIC Accelerator w Horyzoncie Europa?” – webinar, 11 maja 2021 r. 🗓

Szkolenia EEN

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju  zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP, w szczególności z województwa kujawsko-pomorskiego, do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pn.: „Jak skutecznie aplikować na innowacyjne projekty w ramach EIC Accelerator w Horyzoncie Europa?”. Spotkanie będzie przebiegało w formule online. Ramowy plan wydarzeń na rok 2021  jest dostępny.

Termin szkolenia: 11 maja 2021 r.

Miejsce i czas szkolenia: Online, godz. 9.00-14.30

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy na temat konkursu EIC ACCELERATOR w programie Horyzont Europa dotyczącej:

 • konstruowania wniosku o dofinansowanie,
 • procesu oceny,
 • dobrych praktyk w pisaniu wniosków,
 • oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem wskaźników,
 • grupy docelowej,
 • analizy ryzyka,
 • zadań przewidzianych do realizacji projektu,
 • oceny potencjału innowacji,
 • zasad kwalifikowalności kosztów,
 • dobrych praktyk odnośnie Business Planu.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

 • Szkolenie skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane dofinansowaniem działalności innowacyjnej, rozwojem prototypu innowacji do poziomu wdrożenia na rynek.
 • Komisja Europejska poszukuje MŚP o wysokim potencjale innowacyjnym z ambicjami komercjalizacji swojej innowacji na rynku globalnym.
 • Dofinansowanie oferowane jest w różnorodnej tematyce, między innymi: ICT, nanotechnologie i materiały zaawansowane, biotechnologia, przestrzeń kosmiczna, bezpieczeństwo, opieka zdrowotna, rolnictwo, energia, transport. 
 • Szkolenie szczególnie polecane jest podmiotom, które składały wniosek do NCBiR w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”, ponieważ Państwa wniosek z powodzeniem może zostać również złożony EIC ACCELERATOR.

Tematyka spotkania:

 1. Konstrukcja Programu Horyzont EUROPA.
 2. Założenia konkursu EIC Accelerator.
 3. Przygotowanie wniosku – praktyczne wskazówki.
 4. Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów.
 5. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu.
 6. Granty na Eurogranty – jak aplikować?

Prelegenci:

Anna Nikodym – Bilska

Na co dzień związana z instytutem naukowym w branży obronności i bezpieczeństwa, gdzie zajmuje się komercjalizacją badań naukowych i zarządzaniem projektami. Absolwentka programu TOP 500 Innovators (University of California Berkeley). Brała udział w projektach badawczych 7. Programu Ramowego oraz Horyzont 2020 Komisji Europejskiej. Od 2015 roku ocenia wnioski programu Hopryzont2020 dla Komisji Europejskiej w konkursach SME Instrument/ EIC Accelerator Pilot, Societal Challenges (Secure Societies) oraz SESAR JU.  

Izabela Fiszer

Od 2004 roku związana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości; współtworzyła zasady wsparcia projektów dot. opracowania koncepcji i przygotowania aplikacji o EUROGRANT. Od 2020 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw odpowiedzialnym za internacjonalizację MŚP, wsparcie MŚP w promocji marek produktowych za granicą i umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych.

Dariusz Janusek

Współzałożyciel i prezes firmy SensoriumLab, specjalizującej się w wytwarzaniu sprzętu do nieinwazyjnej diagnostyki medycznej. Ekspert w programie Horyzont2020 Komisji Europejskiej, w konkursach SME Instrument oraz członek Jury EIC Accelerator Pilot. Współzałożyciel i pierwszy prezes stowarzyszenia TOP 500 Innovators zrzeszającego naukowców i specjalistów ds. komercjalizacji z instytutów badawczych z całej Polski. Pozyskał wiedzę w zakresie przedsiębiorczości na uniwersytecie Stanford University w Stanach Zjednoczonych oraz uniwersytetach Cambridge University i Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowe informacje: tel. (56) 699 54 82; e-mail: anna.wicinska@tarr.org.pl

PROGRAM

Projekt Enterprise Europe Network w Polsce jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju.