TRADINN – Wspieranie innowacyjności w firmach tradycyjnych – raport końcowy

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z Partnerami z Włoch i Bułgarii zakończyła realizację projektu międzynarodowego: TRADINN – Supporting innovation i traditional companies / TRADINN – Wspieranie innowacyjności w firmach tradycyjnych. Głównym celem projektu było opracowanie planu wspierania innowacji, który mógłby zostać wdrożony przez instytucje otoczenia biznesu i decydentów w całej Europie. W ramach projektu m.in. zidentyfikowano oraz przeanalizowano problemy z jakimi borykają się firmy tradycyjne oraz przedstawiono przykłady innowacyjnych rozwiązań wdrożonych z sukcesem przez firmy tradycyjne działające w krajach Partnerów projektu.

Zachęcam do zapoznania się z raportem podsumowującym projekt: DESIGN OPTIONS PAPER, który adresowany jest przede wszystkim do instytucji otoczenia biznesu.

W dokumencie zgromadzone zostały wszystkie dane uzyskane w trakcie realizacji projektu (spotkania partnerskie, warsztaty, konsultacje online). Zawiera on rekomendacje dotyczące doskonalenia systemów wspierających innowacje w tradycyjnych firmach.

Podstawą do opracowania rekomendacji w zakresie wspierania innowacji w firmach tradycyjnych były wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji aktualnych działań w zakresie wspierania innowacji w firmach tradycyjnych, wnioski z badania potrzeb i opinii przedsiębiorców dotyczących wdrażania innowacji oraz wymiana doświadczeń między Partnerami projektu.

Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020 (Umowa nr 947837). Partnerzy projektu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu, Varna Economic Development Agency, Bułgaria – Partner projektu, Fondazione Fenice Onlus, Włochy – Partner projektu.