Skutki BREXIT dla przedsiębiorców – ankieta

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wraz z firmą Question Mark prowadzi obecnie prace nad programem pomocowym dla przedsiębiorstw, które zostały dotknięte skutkami Brexitu. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, w której zadamy pytania dotyczące różnych aspektów konsekwencji jakie wywołało opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem ankiety jest diagnoza potrzeb firm, kosztów jakie ponoszą oraz wszelkich innych aspektów formalno-prawnych pokazujących realne skutki Brexitu. Informacje te pomogą zaprojektować indywidualny program wsparcia oraz narzędzi pomocowych, które w jak największym stopniu odpowiedzą na Państwa potrzeby.

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 r. 1 stycznia 2021 r. zakończył się okres przejściowy, a w życie weszły nowe umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Wielka Brytania opuściła jednolity rynek UE i unię celną, co wpływa na swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału w UE. UE i Wielka Brytania stanowią dwa oddzielne rynki i odrębne przestrzenie regulacyjne i prawne, co tworzy bariery dla handlu towarami i usługami oraz dla transgranicznej mobilności i wymiany.

Będziemy wdzięczni za odzew i udział w badaniu. Jego wyniki posłużą Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej do zaproponowania narzędzia pomocowego dla firm poszkodowanych skutkami Brexitu w całym kraju.

Link do ankiety: link do ankiety dla przedsiębiorców