SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI WSPARCIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W PROGRAMIE KREATYWNA EUROPA – 29 lipca 2021| WEBINARIUM 🗓

Aktualności Wydarzenia

Creative Europe Desk Polska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na innowacyjne projekty w ramach programu Kreatywna Europa komponentu MEDIA oraz komponentu międzysektorowego, które odbędzie się online 29 lipca 2021 r.


Podczas spotkania omówione zostaną zasady i wytyczne dotyczące aplikowania w ramach schematów Innovative Tools and Business Models (komponent MEDIA) oraz Creative Innovation Lab (komponent międzysektorowy).


W ramach schematu Innovative Tools and Business Models wspierane są inicjatywy dotyczące nowoczesnych narzędzi i modeli biznesowych, które służą zwiększeniu widoczności i publiczności europejskich utworów audiowizualnych w erze cyfrowej oraz zwiększają konkurencyjność europejskiego sektora audiowizualnego. Schemat ten adresowany jest do europejskich podmiotów (spółek prywatnych, organizacji niekomercyjnych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji charytatywnych, samorządów gminnych lub miejskich).


Natomiast obszar grantowy Creative Innovation Lab wspiera inicjatywy służące rozwojowi innowacyjnych narzędzi, modeli i rozwiązań cyfrowych, mające zastosowanie w sektorze audiowizualnym i przynajmniej jednym innym sektorze kultury i/lub kreatywnym.


Szczegóły spotkania

Data: 29 lipca 2021 (czwartek)

Godziny: 11.00 – 12.30

Miejsce: online

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapisy są otwarte do 29 lipca do godziny 10.00.

Informacje o spotkaniu oraz formularz zapisów znajduje się na stronie internetowej Programu Kreatywna Europa, pod linkiem.

Zapraszamy do udziału!