Transgraniczne rozstrzyganie sporów podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw: europejskie ramy

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat Transgranicznego rozstrzygania sporów podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Komisja, we współpracy z ekspertami z państw członkowskich, pracuje nad unijnym programem współdziałania (ang. cooperative compliance programme).

Dzięki temu programowi organy podatkowe mogłyby wspólnie rozstrzygać – w sposób prewencyjny – transgraniczne kwestie podatkowe, z którymi stykają się małe i średnie przedsiębiorstwa działające w UE.

Program ten dałby podatnikom możliwość zgłaszania organom podatkowym państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, problemów w dziedzinie opodatkowania, z którymi stykają się w ramach swojej działalności transgranicznej. Organ podatkowy informowałby następnie o tym problemie swojego odpowiednika w innym państwie członkowskim i podejmowałby próbę wypracowania wspólnego stanowiska w danej sprawie. Na końcu dokumentu znajdą Państwo prezentację programu do pobrania. Proszę zauważyć, że forma programu może ulec dalszym zmianom.

Państwa doświadczenia związane z dotychczasowym przebiegiem procesu rozwiązywania problemów lub sporów w wymiarze transgranicznym między właściwym dla Państwa organem podatkowym a innymi organami podatkowymi, a także Państwa oczekiwania i pomysły mogą pomóc nam w kształtowaniu ram, które będą wspierać przedsiębiorstwa w UE.

Wypełnienie całej ankiety powinno zająć około 15 minut.

Ankietę w polskiej wersji językowej można wypełnić na stronie: EUSurvey

(możliwość zmiany języka w górnym prawym rogu)

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!