Konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) ogłosiła nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji (SOI). Nowy nabór wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR został uruchomiony 8 października br. Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje.

NA CO?

  • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
  • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
  • prawa do chronionych odmian roślin
  • topografia układów scalonych
  • know-how

KONKURS NR 5

Data ogłoszenia konkursu: 10 września 2021 r.

Data ogłoszenia konkursu: 10 września 2021 r.Rozpoczęcie naboru wniosków: 8 października 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia 2021 r. (lub do wyczerpania alokacji)

Budżet konkursu: 5 500 000,00 PLN*

*Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w Konkursie 5 w 2021 roku może zostać zwiększona do czasu ostatecznego zakończenia Konkursu.

DOFINANSOWANIE

Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę:
REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA lub POMOC DE MINIMIS

Minimalna wartość dofinansowania Projektu: 150 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania Projektu: 200 000,00 EUR

Czytaj więcej…