SME panel: Konsultacje w sprawie opóźnień w płatnościach

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat Konsultacje w sprawie opóźnień w płatnościach.

Konsultacje te prowadzone są w ramach badania poświęconego budowaniu kultury odpowiedzialnych zachowań płatniczych w Unii Europejskiej przez poprawę skuteczności dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach (dyrektywa 2011/7/UE). Badanie to, zainicjowane przez Komisję Europejską – DG GROW, ma na celu wskazanie środków zapobiegających opóźnieniom w płatnościach i łagodzących ich skutki.

Konsultacje mają na celu zebranie informacji na temat:

  1. głównych aspektów warunków płatności stosowanych przez przedsiębiorstwa;
  2. doświadczeń przedsiębiorstw w zakresie nieuczciwych praktyk płatniczych;
  3. sposobów postępowania przedsiębiorstw w przypadku sporów dotyczących opóźnień w płatnościach; oraz
  4. opinii przedsiębiorstw na temat możliwych środków z zakresu polityki mających na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach.

Konsultacje skierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających we wszystkich sektorach, realizującymi transakcje typu business-to-business (B2B).

W związku z tym z konsultacji wyłączono zarówno sprzedawców detalicznych, jak i przedsiębiorstwa, których bezpośrednimi klientami są konsumenci lub organy administracji publicznej.

Termin Konsultacji został przedłużony do 15 listopada 2021 r.

Ankietę w polskiej wersji językowej można wypełnić na stronie: EUSurvey

(możliwość zmiany języka w górnym prawym rogu)

Uwaga: Wypełniając ankietę należy wpisać kod naszego ośrodka EEN: PL00545

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!