Ankieta na temat przyjęcia przez MŚP zrównoważonych technologii i rozwiązań na potrzeby Mapy Drogowej Technologii Przemysłowych

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat upowszechnienia wśród MŚP zrównoważonych technologii i rozwiązań na potrzeby planu działania w zakresie technologii przemysłowych.

Cel konsultacji:

Komisja Europejska prowadzi prace nad opracowaniem wspólnych planów działania w zakresie technologii przemysłowych, aby przyspieszyć wprowadzanie wyników badań na rynek oraz wspierać upowszechnianie technologii wśród przedsiębiorstw w całej Europie. 

Zachęcamy Państwa do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i pomocy w rozwiązaniu wyzwań, przed którymi stoją małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie w zakresie opracowywania, zakupu i stosowania technologii przyjaznych dla środowiska (niskoemisyjnych, opartych na obiegu zamkniętym).

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: EU-INDUSTRIAL-TECHNOLOGY-ROADMAPS@ec.europa.eu

Ankietę można wypełnić na stronie: EUSurvey

(ankieta wyświetla się w języku angielskim – istnieje możliwość zmiany na język polski w prawym górnym rogu)

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!