Horyzont Innowacji – konferencja NCBR, 25 listopada 2021 r. 🗓

Aktualności Wydarzenia

Zapraszamy na najważniejsze w tym roku wydarzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju organizowane w przededniu nowej perspektywy finansowej UE – konferencję Horyzont Innowacji.

Innowacje, które powstają w dialogu nauki z biznesem, są motorem napędowym gospodarki i służą rozwojowi cywilizacyjnemu społeczeństwa. To w innowacjach poszukuje się dziś odpowiedzi na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym czy skutkom pandemii.

Zapraszamy na TRANSMISJĘ ONLINE!

Rejestracja na wydarzenie stacjonarne została już zamknięta, ponieważ limit miejsc został wyczerpany.

Konferencja NCBR to platforma wymiany idei, wiedzy i dobrych praktyk z obszaru tworzenia i wdrażania innowacji. To też miejsce do dyskusji o zwiększeniu polskiego udziału w europejskim programie Horyzont Europa oraz namysłu nad projektowaniem narzędzi wspierających innowacyjność w przededniu rozpoczęcia się nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, które są następcami programów Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. 

PROGRAM KONERENCJI

Więcej informacji NCBR