Publikujemy kalendarium wydarzeń na 2022 rok

Zapraszam do zapoznania się z kalendarzem szkoleń organizowanych przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Szkolenia dedykowane są przede wszystkim dla przedsiębiorców sektora MŚP z regionu kujawsko-pomorskiego i mają charakter bezpłatny.


Kalendarium na charakter poglądowy. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Informacje o rozpoczęciu rekrutacji na poszczególne spotkania pojawiają się na naszej stronie internetowej (www.een.tarr.org.pl).

Program na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.