TARR partnerem Kongresu Energetyki Przyszłości 2021 – 30 marca – 1 kwietnia 2022

Dyskusje dotyczące transformacji energetycznej oraz udziału odnawialnych źródeł energii w tym procesie, dotykają w ostatnim czasie wiele grup społecznych – od osób na co dzień związanych z branżą energetyczną, przez obywateli angażujących się w problematykę odnawialnych źródeł energii, aż po polityków inicjujących nowe rozwiązania oraz tworzących regulacje prawne wspierające rozwój OZE.

Fotowoltaika i farmy wiatrowe stanowią podstawę naszego krajowego rynku OZE, a sama energia odnawialna odgrywa coraz większe znaczenie w miksie energetycznym nie tylko Polski, ale także wielu innych państw, zwłaszcza w Unii Europejskiej.

Sektor OZE w Polsce, jak i na całym świecie, rozwija się niezwykle dynamicznie. Coraz częściej spotykamy się z nowymi rozwiązaniami, które pozwalają zapewnić zwiększenie efektywności tych źródeł takimi jak magazyny oraz klastry energetyczne. Przy dynamicznym rozwoju energetyki odnawialnej, pojawiają się jednocześnie nowe problemy natury legislacyjnej oraz technologicznej.

W ostatnim czasie dużo emocji budzi także niedawna zmiana systemu rozliczeń dla prosumentów oraz inne proponowane zmiany w prawie energetycznym. Jeżeli są Państwo zainteresowani którymś z tych zagadnień, nasza konferencja będzie idealną okazją do pogłębienia swojej wiedzy i poznania zróżnicowanych opinii na ten temat.

Wyżej wspomniana problematyka będzie bowiem motywem przewodnim Kongresu Energetyki Przyszłości 2022, organizowanego przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie” oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Energetycznego „On/Off” z UMK w Toruniu.

Podczas pierwszego i drugiego dnia obrad, który odbędzie się 30 i 31 marca 2022r., głos zabiorą eksperci z całej Polski związani z sektorem energetycznym. Przedstawią oni aktualne trendy, wyzwania i problemy branży energetycznej. Natomiast trzeciego dnia – 1 kwietnia 2022r., będą miały miejsce prelekcje studentów i doktorantów, którzy zaprezentują nam najbardziej nurtujące ich zagadnienia pojawiające się w dyskusjach na rynku OZE.

Szczegółowy program wydarzenia, jak również formularz rejestracyjny i regulamin: