Śniadania Biznesowe z komponentem doradczym: Ryzyko walutowe dla MŚP – Toruń, 24.03.2022 r.

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Śniadaniu Biznesowym, które będzie dedykowane problematyce ryzyka walutowego.  

DO KOGO SKIEROWANE JEST WYDARZENIE?

Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorstwa sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, które mają doświadczenie na rynkach walutowych i podczas rejestracji zgłoszą zagadnienie wymagające omówienia oraz opcjonalnie przedstawią problem związany z tematyką wydarzenia, z którym borykają się w codziennej praktyce biznesowej. Oprócz merytorycznej strony przedsięwzięcia pragniemy zadbać również o stworzenie komfortowych warunków dla uczestników: śniadanie odbędzie się w kameralnym gronie, maksymalnie 10 przedsiębiorców.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

 • Podczas spotkania zaproszony ekspert odniesie się do każdego zagadnienia w obszarze ryzyka walutowego, zgłoszonego podczas rejestracji;
 • Każdy przedsiębiorca otrzyma pisemne personalizowane opracowanie doradcze w zakresie problemu, z którym boryka się w codziennej praktyce biznesowej;
 • W przypadku niewyczerpania tematu, będzie możliwość spotkania się z ekspertem za pośrednictwem platformy internetowej (czas trwania spotkania: około 20-30 minut)

FORMUŁA SPOTKANIA

Szkolenie stacjonarne połączone z indywidualnymi konsultacjami. Wydarzenie jest wzbogacone o komponent doradczy – w zakresie zgłoszonej problematyki, wstępnie omówionej podczas spotkania, każdy przedsiębiorca otrzyma personalizowane pisemne opracowanie doradcze.

OBSZARY TEMATYCZNE

Propozycje obszarów tematycznych, które poruszy prelegent podczas spotkania:

 1. Bieżąca sytuacja na rynku walutowym.
 2. Zagrożenia i szanse dla firm na skutek zmieniających się kursów walutowych.
 3. Przegląd prognoz walutowych.
 4. Otwarta pozycja walutowa dla eksportera i importera / co spekulacją jest, co spekulacją nie jest?
 5. Unikanie błędów i pułapek w zarządzaniu ryzykiem walutowym w firmie (wywołujące szkody przedsiębiorcom).
 6. Przykład prawidłowego zarządzania ryzykiem walutowym w firmie  (chroniących przed ryzykiem i szkodą – neutralizujące ryzyko).
 7. „Co jest lekarstwem, co jest trucizną”? – podsumowanie narzędzi i instrumentów zabezpieczających.
 8. Czego się wystrzegać i jak bezpiecznie inwestować w niestabilnym otoczeniu rynkowym.

Ideą spotkania jest poszerzenie świadomości przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego odnośnie bieżącej sytuacji na rynku walutowym, poznania szans i zagrożeń związanych ze zmianami kursów walut oraz prognoz potencjalnych zmian. Podczas szkolenia będzie możliwość bezpośredniego przedyskutowania z ekspertem tychże aspektów.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Śniadanie odbędzie się w Restauracji G132 w Toruniu, przy ulicy Grudziądzkiej 132.

Termin szkolenia: 24 marca 2022 r., godz. 9.00-13.00

Prelegent:

Łukasz Leszczyński

Od 2010 roku zarządza ryzykiem finansowym w Niezależnym Domu Maklerskim S.A. Od blisko 10 lat związany jest z rynkiem walutowym, wspiera firmy we właściwym procesie zarządzania ryzykiem walutowym. Odpowiada za prawidłowe wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń w firmach oraz wsparcie przy prawidłowym księgowaniu instrumentów finansowych w księgach rachunkowych spółek.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza do 16 marca 2022 r.

UWAGA – ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Jednocześnie informujemy, że pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą mieli przedsiębiorcy, którzy w formularzu zgłoszeniowym wypełnią pole dotyczące przedstawienia indywidualnej problematyki. 

Szczegółowe informacje: tel. (56) 699 54 82; e-mail: anna.wicinska@tarr.org.pl

Wydarzenie finansowane przez Enterprise Europe Network w ramach Program na rzecz Jednolitego Rynku UE (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028.