Nabór wniosków na targi IOT Solutions World Congress, Barcelona 9-12 maja 2022 roku

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalenego S.A. ogłasza otwarcie naboru wniosków do udziału w Targach IOT Solutions World Congress 2022 (IOTSWC), które odbędą się w Barcelonie w dniach 9-12 maja 2022 roku.

Targi IOTSWC w Barcelonie to niezwykła okazja do spotkań profesjonalistów branży IT całego świata, działających i rozwijających się w oparciu o:

  • AI (sztuczna inteligencja), machine learning, COBOT (roboty współpracujące), platformy deep learningowe; 
  •  blockchain, cyberbezpieczeństwo, certyfikacja cyfrowa, rozwiązania chmurowe, szyfrowanie danych; 
  • 5G, WiFi 6, przetwarzanie na styku sieci, pojazdy autonomiczne, zarządzanie ruchem sieciowym, sieci LoRa, zbieranie danych przez pojazdy; 
  • VR, Big Data, 3D, zdalne centra operacyjne, inteligentne pomiary, konserwacja predykcyjna, zarządzanie flotą, zagrożenia cyfrowe, cyfrowe modelowanie obiektów; 
  • CX (customer experience) w zakresie rozwiązań zdrowotnych i innych.

Gorąco zapraszamy do aplikacji przedsiębiorców, którzy:

  • posiadają status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy;
  • prowadzą działalność na terenie woj. kujawsko-pomorskiego; 
  • spełniają kryteria dotyczące skorzystania z pomocy publicznej; 
  • wpisują się w tematykę organizowanych targów i posiadają strategię rozwoju eksportu na dzień podpisania umowy wyjazdu na targi; 
  • posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową – misje@tarr.org.pl – do 7 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa na www.tarr.org.pl, pod zakładką

Misja na targi branżowe IOTSWC w Barcelonie organizowana jest w ramach projektu „Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu”, realizowanego z zasobu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.