Kolejne Śniadanie Biznesowe za nami!

24 marca 2022 roku w Restauracji G132 miało miejsce nietuzinkowe wydarzenie – Śniadanie Biznesowe z motywem przewodnim – „Ryzyko walutowe, w co warto inwestować w 2022 roku?”.

Śniadania biznesowe to cykl realizowany przez ośrodek Enterprise Europe Network, który promowany jest już od wielu lat. Podczas spotkań, oprócz poczęstunku w postaci śniadania, uczestnicy mają szansę zapoznać się z aktualną tematyką branżową. Staramy się przygotowywać tematykę spotkań w taki sposób, aby była ona ciekawa dla uczestników oraz zdecydowanie mieściła się w trendach biznesowych.

Nasze ostatnie wydarzenie dotyczyło tematyki ryzyka walutowego. Podczas prelekcji poruszane były zagadnienia związane z obecną sytuacją na rynku walutowym, a także te związane z zagrożeniami, jak i szansami, jakie niosą ze sobą zmienne kursy walutowe. Prelegent opowiedział również o tym, co należy zrobić by uniknąć częstych pułapek, które związane są z zarządzaniem ryzykiem walutowym w firmie. Niezwykle istotne okazały się także porady na temat narzędzi i instrumentów zabezpieczających płynność finansową przedsiębiorstw w odniesieniu do inwestycji walutowych. Na koniec spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania indywidualnych pytań.

Co więcej, w tej edycji Śniadania Biznesowego, wprowadzony został po raz pierwszy –  komponent doradczy. Oznacza to, że wszyscy przedstawiciele firm, którzy zgłosili indywidualne zapytanie do eksperta – otrzymają spersonalizowaną analizę, dostosowaną do konkretnej firmy.



„Spotkanie było bardzo dobrze zorganizowane i merytoryczne.  Uświadomiło mi jeszcze bardziej, jak w prosty sposób można lepiej zrządzać swoim kapitałem”

Dominik Kupniewski – firma AGROTECHNIK z Brodnicy