sme panel

SME PANEL: modernizacja prawa spółek na potrzeby cyfryzacji

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat modernizacji prawa spółek na potrzeby cyfryzacji. Obecne badanie panelowe związane jest z nową inicjatywą na rzecz modernizacji prawa spółek na potrzeby cyfryzacji. Inicjatywa ta ma zostać zatwierdzona przez Komisję Europejską na początku 2023 r.

Komisja zastanawia się nad możliwościami:

  • zwiększenia dostępu na szczeblu UE do informacji o przedsiębiorstwach zawartych w krajowych rejestrach przedsiębiorstw;
  • ułatwienia rozszerzania działalności na rynki innych państw członkowskich i zmniejszenia obciążenia administracyjnego przez umożliwienie przedsiębiorstwom bezpośredniego (bez dodatkowych formalności) wykorzystywania dotyczących ich informacji pochodzących z krajowych rejestrów przedsiębiorstw np. przy tworzeniu jednostek zależnych lub oddziałów czy też w kontaktach z organami władzy lub sądami w innych państwach członkowskich;
  • dalszej cyfryzacji istniejących procedur unijnego prawa spółek.


Inicjatywa ta będzie opierać się na dyrektywie z 2019 r. w sprawie stosowania narzędzi cyfrowych. Dyrektywa ta wprowadziła już m.in. możliwość tworzenia przedsiębiorstw w pełni przez Internet. Państwa członkowskie muszą dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do sierpnia 2022 r.


Kwestie te są istotne dla MŚP np. w kontekście:

  • poszukiwania informacji o partnerach biznesowych w innym państwie członkowskim;
  • planowania otwarcia oddziału czy jednostki zależnej lub
  • konieczności udzielenia informacji o ich przedsiębiorstwie organom administracji lub sądom w innym państwie członkowskim.

Niniejszy kwestionariusz nie skupia się na konkretnych branżach, lecz skierowany jest do MŚP, które mają już doświadczenia transgraniczne lub planują działalność transgraniczną, np. w postaci partnerów biznesowych, w formie przedsiębiorstwa czy przez kontakty z organami lub sądami w innym państwie członkowskim.

Więcej informacji o inicjatywie na rzecz modernizacji prawa spółek na potrzeby cyfryzacji znaleźć można pod tym linkiem.

Ankieta jest aktywna pod linkiem do 3 czerwca 2022 r.

(możliwość zmiany języka ankiety w prawym górnym rogu).