een

SME PANEL: ankieta na temat przeglądu przepisów dotyczących materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat przeglądu przepisów dotyczących materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego.

Cel konsultacji:

Materiał przeznaczony do reprodukcji roślin to rośliny lub części roślin, które mogą być wykorzystywane do produkcji całych roślin do celów takich jak żywność, zastosowania przemysłowe, leśnictwo lub dekoracja (rośliny ozdobne). Materiał przeznaczony do reprodukcji roślin obejmuje nasiona, młode rośliny i sadzonki. Przepisy UE regulują produkcję oraz wprowadzanie na rynek materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin. Obejmują one przede wszystkim: 1) rejestrację odmian oraz 2) certyfikację/kontrolę materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin przed wprowadzeniem ich do obrotu.


Leśny materiał rozmnożeniowy to szczególny rodzaj materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin służący do tworzenia nowych lasów i ponownego zalesiania istniejących.


Komisja prowadzi przegląd przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego. Dodatkowe informacje są dostępne we wstępnej ocenie skutków na stronie „Wyraź swoją opinię”.

Zakres przepisów UE podlegających przeglądowi można znaleźć tutaj.

Kwestionariusz skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE. Jego celem jest określenie wpływu (koszty i korzyści) rozważanych zmian w przepisach dotyczących materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Podane informacje będą traktowane jako poufne. Opublikowane zostaną jedynie zagregowane wyniki, bez odniesień do poszczególnych przedsiębiorstw.

Ankieta jest aktywna pod linkiem do 12 lipca 2022 r.

(możliwość zmiany języka w prawym górnym rogu).