Welconomy Forum

Giełda spotkań kooperacyjnych podczas Welconomy Forum w Toruniu – 31.05.2022r.

31 maja 2022 roku odbyła się giełda spotkań bilateralnych pomiędzy przedstawicielami branży kreatywnej z Litwy i Polski. Wydarzenie, organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy TARR S.A., odbyło się w ramach 28. edycji międzynarodowego Welconomy Foruń in Toruń.

W przestrzeni biblioteki Centrum Sztuki Współczesnej ZNAKI CZASU w Toruniu, inauguracji wydarzenia dokonał Michał Korolko, Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Giełdę poprzedziły także prezentacje dotyczące specyfiki branży kreatywnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

18 polsko-litewskich spotkań stolikowych przebiegało do godz. 11.30. Następny punkt programu stanowiło zwiedzanie Starego Miasta – szlakiem wielkich dzieł filmowych realizowanych w Toruniu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i zaangażowanie w wydarzenie, życząc jednocześnie kreatywnych rezultatów biznesowych spotkań!