Dofinansowanie dla branży kompozytowej w ramach projektu AMULET – nabór przedłużony do 20 lipca 2022r.

W imieniu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa zapraszamy do udziału w konkursie na dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw branży kompozytowej w ramach projektu AMULET.

Celem projektu „Advanced Materials & manufacturing United for LightwEighT” (AMULET) finansowanego z programu UE Horyzont 2020  jest tworzenie nowych łańcuchów wartości poprzez wspieranie zastosowania zaawansowanych lekkich materiałów: stopów metali lekkich, kompozytów z osnową ceramiczną oraz kompozytów polimerowych w czterech sektorach przemysłu: motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym i budowlanym. AMULET ma za zadanie wykorzystać potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw poprzez międzysektorową, międzyregionalną wymianę wiedzy.

W ramach projektu AMULET zostaną ogłoszone 2 konkursy, których celem jest stworzenie przez MŚP projektów demonstracyjnych B+R ukierunkowanych na wyzwania branżowe ogłoszone w ramach projektu, związane z implementacją zaawansowanych materiałów lekkich w motoryzacji, lotnictwie, energetyce i budownictwie, na realizację których MŚP otrzymają dofinansowanie.

Pierwszy konkurs rozpoczął się 12 kwietnia 2022 roku i potrwa do 20 lipca 2022 roku.

W ramach I etapu konkursu organizowane są 4 spotkania informacyjne w formule online, tzw. Info Days. Udział w nich to świetna okazja, aby dowiedzieć się więcej na temat projektu AMULET, korzyści, jakie płyną z udziału w konkursie, jak również do zapoznania się z wyzwaniami z branży automotive, lotniczej, energetycznej i budowlanej ogłoszonymi w ramach konkursu oraz nawiązania współpracy z przyszłymi partnerami konkursowymi.

Więcej informacji: amulet-h2020.eu

Najbliższy Info Day organizowany jest w środę, 15 czerwca 2022 r., w godz. 10.00 – 12.00

Miejsce: Platforma Eventtia

Rejestracja: https://live.eventtia.com/en/amulet-h2020/registration

Wydarzenia organizowane są w języku angielskim. Zapraszamy do rejestracji.