Polskie stoisko na targach Global Health Exhibition 2022 w Arabii Saudyjskiej

Zapraszamy polskie firmy i startupy z branży medycznej do nieodpłatnego skorzystania z polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizuje na targach Global Health Exhibition 2022 w dniach 9-11 października 2022 r. w Rijadzie, w Arabii Saudyjskiej. Stoisko będzie miało charakter otwarty – do wspólnego korzystania przez wszystkie zainteresowane firmy.

W ofercie organizatora:

  • wyświetlanie filmów promocyjnych na dostępnych ekranach,
  • skorzystanie ze stoiska w celu organizacji spotkań z wybranymi partnerami biznesowymi,
  • prezentację materiałów informacyjno-promocyjnych (foldery, ulotki, gadżety itp.)

Swoje materiały promocyjne mogą przesyłać również firmy, których przedstawiciele nie biorą osobistego udziału w wydarzeniu.

Informujemy, że firmy zainteresowane uczestnictwem we własnym zakresie pokrywają koszty związane z udziałem w targach (w tym koszty zakupu wizy, dojazdu i zakwaterowania).

Zainteresowani skorzystaniem z polskiego stoiska proszeni są o kontakt mailowy: agnieszka_promianowska@parp.gov.pl

Stoisko informacyjno-promocyjne na targach Global Health Exhibition jest organizowane przez PARP w ramach Branżowego Programu Promocji branży sprzętu medycznego na lata 2020-2022, poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.