SME PANEL: Zrównoważony system żywnościowy – ustanawianie ram UE

W imieniu Komisji Europejskiej zachęcamy do udziału w badaniu na temat zrównoważonego systemu żywnościowego.

Cel konsultacji:

Ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi mamy do czynienia poczynając od rozwoju zrównoważonych praktyk rolniczych, rozwoju bardziej zrównoważonych systemów dystrybucji żywności, stworzenia zrównoważonej diety i ograniczenia marnotrawienia żywności w całym systemie. Unia Europejska dąży do przekształcenia sposobu produkcji i konsumpcji żywności w Europie, tak aby:

  • zmniejszyć ślad środowiskowy systemów żywnościowych,
  • wzmocnić odporność na kryzysy,
  • nadal zapewniać zdrową i przystępną cenowo żywność również przyszłym pokoleniom.

W kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu” Komisja przyjęła kompleksową strategię „Od pola do stołu” (Farm to Fork strategy), której celem jest wsparcie przejścia na zrównoważony system żywnościowy. W ramach tej strategii ogłoszono inicjatywę na rzecz ram dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych, które Komisja Europejska wprowadzi w 2023 r.

Ramy te będą obejmować definicje, ogólne zasady i cele oraz będą stanowić podstawę wymogów i obowiązków, które zostaną określone w odniesieniu do wszystkich podmiotów w unijnym systemie żywnościowym. Znajdą się w nich także przepisy dot. oznakowania zrównoważonej żywności i zrównoważonych zamówień publicznych na żywność, co wzmocni pozycję konsumentów i organów publicznych w dokonywaniu wyborów żywieniowych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Do ram zostaną także wprowadzone nowe systemy zarządzania na rzecz bardziej aktywnego udziału obywateli i zainteresowanych stron.

Niniejszy kwestionariusz nie skupia się na konkretnych branżach, lecz skierowany jest do MŚP, które mają już doświadczenia transgraniczne lub planują działalność transgraniczną, np. w postaci partnerów biznesowych, w formie przedsiębiorstwa czy przez kontakty z organami lub sądami w innym państwie członkowskim.

Ankieta jest aktywna pod linkiem do 30 października 2022 r.

(możliwość zmiany języka w prawym górnym rogu w zakładce „Languages”).

Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas!