„Jak zwiększyć automatyzację produkcji i personalizację produktów?” – konferencja podczas targów INNOFORM, 27.09.2022r.

„Jak zwiększyć automatyzację produkcji i personalizację produktów?” to hasło przewodnie spotkania informacyjnego organizowanego w ramach międzynarodowego projektu Better Factory, w skład którego wchodzi Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa. Jest ono jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznym Targom INNOFORM i odbędzie się 27 września o godzinie 14:30.

Udział w spotkaniu to wspaniała okazja, by dowiedzieć się więcej na temat możliwości, jakie daje udział w projekcie, a także poznania potencjalnych przyszłych partnerów do zgłoszenia się do konkursu organizowanego w ramach projektu. Jednym z gości specjalnych będzie jeden z partnerów projektu – Rodolfo Groenewoud van Vliet z holenderskiej firmy In4Art, wspierający na co dzień przedsiębiorstwa we współpracy ze środowiskiem artystycznym.

Projekt Better Factory zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa do przeprojektowania ich obecnych produktów we współpracy z ekspertami z zakresu technologii, biznesu oraz sztuki. Dzięki temu projektowi producenci będą mieli możliwość uzyskania innowacji reagującej na nowe wymagania stawiane przez rynek, jednocześnie utrzymując optymalną wydajność i zasoby produkcji.

Do 15 listopada potrwa II Open Call, podczas którego zespół Better Factory wyselekcjonuje 9 zespołów złożonych z europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, artystów i dostawców rozwiązań technologicznych. Przez okres 12 miesięcy artyści we współpracy z ekspertami technicznymi w ustalonych zespołach będą opracowywać rozwiązania wyzwań zaproponowanych przez przedsiębiorców.

Zespoły biorące udział w projekcie będą miały możliwość: otrzymania 200 000 EUR dofinansowania na realizację swojego pomysłu, odkrycia nowych rynków dzięki zastosowaniu cyfrowych technologii, testowania i rozwoju nowych technologii zwinnej produkcji (Agile-Production) dzięki platformie RAMP rozwijanej w ramach projektu, szkoleń dla swojego zespołu oraz uzyskania wsparcia biznesowego i mentoringu.

Informacje i zapisy:

tel. +48 695-990-147.

e-mail: a.matuszak@klaster.bydgoszcz.pl

Zapraszamy do udziału!