een can help

Bezpłatne wsparcie doradcze konwentu firm na rzecz klimatu i energii

Covenant of Companies for Climate and Energy to projekt dotyczący bezpłatnego doradztwa technicznego związanego ze zwiększeniem efektywności energetycznej, adresowany do polskich firm na drodze do zielonej transformacji i dekarbonizacji.

Co ten projekt oferuje firmom?

 • wsparcie w audycie energetycznym firmy;
 • zdefiniowanie i wdrożenie celów emisyjnych firmy;
 • identyfikację technologii, metod i mechanizmów finansowych, które klienci mogą wykorzystać w celu osiągnięcia zdefiniowanych celów emisyjnych.

Firma, która zostanie wybrana do programu wsparcia będzie mogła skorzystać nieodpłatnie z JEDNEJ spośród doradztwa technicznego spośród poniższych usług z obszaru doradztwa technicznego:

 1. Wsparcie w przeprowadzeniu audytu energetycznego lub interpretacji rezultatów tegoż audytu.
 2. Budowanie wiedzy jak efektywnie rozpocząć usprawnienie efektywności energetycznej.
 3. Ewaluacja istniejącego planu i wybranych działań na rzecz zwiększenia efektywności.
 4. Identyfikacja właściwych dla danego klienta technologii.
 5. Plan wdrożenia działań na rzecz efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i innych czystych źródeł energii. 
 6. Szkolenie nt. technologii lub usług energetycznych.
 7. Identyfikacja działań koniecznych do osiągnięcia celów emisyjnych.
 8. Wsparcie inwestycyjne – w powiązaniu z innymi inicjatywami, oraz mechanizmami i wsparciem finansowym.
 9. Wsparcie w pozyskaniu regionalnego lub krajowego wsparcia finansowego.
 10. Wsparcie w wyborze instrumentów wsparcia dla MSP i ich wdrożeniu.
 11. Rozwój modelu biznesowego lub jego ewaluacja (due diligence).
 12. Wsparcie w tworzeniu projektu badawczego/innowacyjnego potencjalnie angażującego instytucje lub firmy badawczo rozwojowe.
 13. Przegląd istniejących praktyk wsparcia MŚP.
 14. Komunikacja i zaangażowanie pracowników, rady nadzorczej lub innych firm lub poddostawców i interesariuszy w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej.
 15. Identyfikacja wyzwań i słabości w projektach inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej i czystej energii.
 16. Udostępnianie kursów zawodowych.
 17. Analiza porównawcza.
 18. Własna, zdefiniowana przez klienta.

Kto może aplikować?

Przedsiębiorstwa sektora MŚP lub ich związki (również nieformalne, np. w formie konsorcjum firm).

Firmy które nie zostaną zakwalifikowane do wsparcia, będą mogły uczestniczyć w warsztatach i webinariach organizowanych w ramach projektu. Ponadto, przedsiębiorcy, którzy nie zdążą złożyć wniosku w obecnym konkursie, będą mogli wziąć udział w drugiej edycji konkursu  w przyszłym roku (w marcu). Do projektu aplikuje się za pomocą formularza dostępnego TUTAJ .

Termin nadsyłania wniosków do 30 września godz. 18:00.

Zapraszamy!