Access2Markets – wirtualne szkolenie

Komisja Europejska organizuje szkolenie wirtualne dla przedsiębiorców z zakresu działania Access2Markets. Access2Markets umożliwia uzyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia handlu z państwami trzecimi. Tematyka szkolenia to m.in.: taryfy celne, podatki, procedury, formalności i wymogi, reguły pochodzenia, środki wywozowe, statystyki, bariery handlowe. Oferowany jest również dostęp do najważniejszych informacji potrzebnych przy sprzedaży usług, a także do inwestowania i ubiegania się o zamówienia publiczne w państwach trzecich. W serwisie znaleźć można również informacje o umowach handlowych UE, o tym jak z nich korzystać, oraz o doświadczeniach przedsiębiorstw, które korzystają z nich z dobrym skutkiem.

Strona  Access2Markets: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/home