Śniadanie Biznesowe z EEN: „Rozwiązywanie konfliktów i mediacje w biznesie – rynek UE. Jak konstruktywnie i ugodowo rozwiązać spory” – 16.03.2023 r.

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network działający przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w Śniadaniu Biznesowym, które będzie dedykowane problematyce zarządzania konfliktami w organizacji i prowadzenia mediacji

Formuła spotkania:

Szkolenie stacjonarne. Prelekcja wraz z ćwiczeniami warsztatowymi.

Termin i czas szkolenia: 16 marca 2023 r., godz. 09.00-14.00

Miejsce szkolenia:  Restauracja G132 Office, przy ul. Grudziądzkiej 132 w Toruniu, planowany przedział czasowy: godz. 9.00-14.00.

Cel szkolenia:

Zrozumienie idei mediacji oraz polubownego rozwiązywania sporów jako elementu rozwoju kompetencji menedżerskich przedsiębiorcy oraz nabycie kompetencji zarządzania konfliktami oraz wdrażania standardu mediacji w organizacji.

Cele szczegółowe:

  • Pogłębienie wiedzy na temat ugodowej i pozasądowej metody rozwiązywania sporów, jaką jest mediacja
  • Zrozumienie idei mediacji praz jej znaczenia dla budowania silnych i perspektywicznych relacji biznesowych
  • Nabycie umiejętności poszukiwania oraz wyboru polubownych rozwiązań rozstrzygania sporów z partnerami biznesowymi i klientami
  • Rozwój kompetencji umożliwiających przedsiębiorcy samodzielną diagnozę źródła konfliktu
  • Trening kompetencji mediacyjnych w sytuacji sporu z klientem lub partnerem biznesowym
  • Rozwój warsztatu kompetencji menedżerskich w obszarze komunikacji, zarządzania konfliktami oraz sytuacją kryzysową
  • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji oraz wzmacnianie społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez wdrażanie kultury zarządzania konfliktami

Prelegent:

Patrycja Dorsz vel Drożdż – Mediator sądowy, zawodowy negocjator, coach, wykładowca, trener rozwoju i biznesu. Wiceprezes stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji. Badaczka w zakresie zjawiska konfliktu i mediacji. Specjalizuje się we wdrażaniu systemowych działań w organizacjach wspierających w rozwiązywaniu konfliktów – w tym mediacji w organizacjach, budowaniu kultury porozumienia i dialogu.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowe informacje: tel. (56) 699 54 81; e-mail: karolina.gzubicka@tarr.org.pl

Szczegółowy program podamy już wkrótce.

Program na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.