Informator Zrównoważonego Rozwoju – bezpłatne usługi dla MŚP

Informator Zrównoważonego Rozwoju opracowany przez Enterprise Europe Network Central Poland to kompendium wiedzy dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którego celem jest przybliżenie idei zrównoważonego rozwoju, powiązanej legislacji oraz praktycznych implikacji dla biznesu. Poradnik został opracowany w oparciu o źródła naukowe, prawodawstwo i aktualne uwarunkowania zewnętrzne.

Enterprise Europe Network (EEN) jako największa europejska sieć ośrodków i instytucji, które wspierają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, oferuje kompleksowe usługi wspierające rozwój i zdolności innowacyjne firm, w tym te związane ze zrównoważonym rozwojem:

  • audyt firmy w zakresie Zrównoważonego Rozwoju;
  • opracowanie zrównoważonego modelu biznesowego firmy;
  • audyt energetyczny i przygotowanie firmy do transformacji energetycznej;
  • audyt procesów i przygotowanie firmy do wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • zarządzanie śladem węglowym;
  • ocena firmy w kontekście Taksonomii UE i 06 przygotowanie do zrównoważonego finansowania;
  • przedstawienie obowiązującego w UE standardu sprawozdawczości w zakresie ZR zgodnego z Dyrektywą CSRD;
  • upowszechnienie informacji dotyczących obowiązujących standardów raportowania niefinansowego oraz przygotowanie do nadchodzącego obowiązków raportowania dla MŚP.

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z Informatorem dostępnym pod linkiem oraz do nieodpłatnego skorzystania z usług w zakresie ZR oferowanych przez ośrodki sieci Enterprise Europe Network.