Konsultacje społeczne KE: Nowe priorytety dotyczące ekoprojektu dla zrównoważonych produktów

W imieniu Komisji Europejskiej zwracamy się do Państwa o opinię na temat Nowych priorytetów dotyczących ekoprojektu dla zrównoważonych produktów.

Informacje o konsultacjach:

Ankieta jest aktywna pod linkiem do 25 kwietnia 2023 r. (północ czasu brukselskiego)

Temat: Środowisko

Grupa docelowa

Zgodnie ze strategią Komisji Europejskiej „lepsze stanowienie prawa”, polegającą na opracowywaniu inicjatyw opartych na najlepszej dostępnej wiedzy, zachęcamy naukowców, organizacje akademickie i stowarzyszenia naukowe dysponujące wiedzą fachową w dziedzinach technologii i polityki związanych z inicjatywą do przedkładania opublikowanych i wstępnych badań naukowych, analiz i danych. Komisje Europejską szczególnie interesują opinie podsumowujące obecny stan wiedzy w tej dziedzinie.

Cel konsultacji

Celem niniejszych konsultacji jest zasięgnięcie opinii ogółu społeczeństwa i zainteresowanych stron na temat priorytetów przyszłego ESPR, dopracowanie wstępnych ocen dokonywanych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji, wyeliminowanie luk informacyjnych, pomoc w osiągnięciu konsensusu w sprawie przyszłych działań w ramach ESPR oraz pomoc w przygotowaniu do sprawnego wdrożenia po jego wejściu w życie.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych należy wypełnić kwestionariusz online. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo w stanie skorzystać z kwestionariusza, prosimy o kontakt na podany poniżej adres e-mail.

Kwestionariusze są dostępne w kilku lub we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje i przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach publicznych proszone są o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości.

.

Ochrona danych osobowych i prywatności

Unia Europejska jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania prywatności. Prowadząc konsultacje publiczne, KE przestrzega zasad „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe” określonych w rozporządzeniu (UE) 2018/1725 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez instytucje UE.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych

Kontakt: ENV-PRODUCT-POLICY@ec.europa.eu.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!