„Transformacja energetyczna i źródła jej finansowania” – konferencja, 22 czerwca 2023r., Toruń

W Unii Europejskiej tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW) będzie przebiegać pod hasłem przyspieszenia przejścia przedsiębiorstw na czystą energię w kierunku niższych rachunków.

Tematyka konferencji, która odbędzie się w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach #EUSEW2023, w terminie 22 czerwca br., skupiona jest właśnie wokół technologii i źródeł finansowania transformacji energetycznej MŚP.

Współorganizatorem konferencji jest firma EKOPARK S.A. i Bank Gospodarstwa Krajowego.

AGENDA WYDARZENIA:

Moduł TECHNOLOGIA

  1. Nowa era usług loT w oparciu o Kampus 5G;
  2. Nowoczesne rozwiązania w Logistyce, Produkcji i Transporcie z wykorzystaniem Sieci Kampusowej 5G; 
  3. Optymalizacja kosztów energii z zastosowaniem najnowszej technologii magazynów energii w układach hybrydowych łączących różnorodną charakterystykę energetyczną, wykorzystanie w/w systemów do bilansowania i niwelowania różnic w cenach energii w zapotrzebowaniu dobowym
  4. Budowa systemów off-grid (wysp energetycznych) – z wykorzystaniem magazynów energii

Moduł FINANSOWANIE

  1. Finansowanie transformacji energetycznej MŚP z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 –  instrumenty fiansowe
  2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki/ Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

Podczas spotkania przewidziano DYSKUSJĘ: „Transformacja energetyczna MŚP – wybór czy konieczność?”

Prelekcjom i dyskusjom towarzyszyć będzie WYSTAWA partnerów merytorycznych konferencji.

SZCZEGÓŁY DOT. WYDARZENIA

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców sektora MŚP.

Termin i czas: 22 czerwca 2023 r., godz. 9.30 – 16.00.

Miejsce: siedziba Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, sala konferencyjna, bud. A, I piętro.

PROGRAM WYDARZENIA i partnerzy

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczegółowe informacje: 

Biuro EEN, tel. (56) 699 54 80; e-mail:  een@tarr.org.pl

Wydarzenie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego.

PATRONI BRANŻOWI:

KAPE Krajowa Agencja Poszanownia Energii S.A., „Teraz Środowisko”, „z ENERGIĄ O PRAWIE”, „Wysokie Napięcie”.

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Ekopark S.A., BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

KPFR, Orange, KPFR, KEZO Centrum Badawcze PAN, STAY-ON, , Regionalne Obserwatorium Gospodarcze, APATOR

Wydarzenie dofinansowano z programu na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) oraz ze środków Programu rządowego „Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028”.