Program EENergy – do zdobycia 10 tys. euro na zmniejszenie zużycia energii w firmie!

Projekt EENergy – Poprawa Efektywności Energetycznej dla MŚP w Europie to inicjatywa Unii Europejskiej dla mikro-, małych i średnich firm, które chcą wdrożyć działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii, a tym samym śladu węglowego. W sumie 900 firm z całej UE może liczyć na bezzwrotną dotację w kwocie 10 tysięcy euro.

 • Poprawa ogólnej wydajności energetycznej o co najmniej 5%;
 • Pomoc europejskim MŚP w zmaganiu się z presją wynikającą ze zwiększonych cen energii i zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Wsparcie obejmuje:

 • Całą firmę
 • Jeden dział/obszar firmy
 • Jeden budynek
 • Wybraną linię produkcyjną
 • Wybrane urządzenie
 • Wybraną aktywność

Kwalifikują się MŚP, spełniające kryteria:

 • Aktywność w Europie
 • Gotowość do poprawy efektywności energetycznej o co najmniej 5%

Proces Aplikacyjny:

 1. Wejdź na stronę https://eenergy.grantplatform.com/.
 2. Skonsultuj się z najbliższym doradcą ds. zrównoważonego rozwoju EEN, który pomoże zrozumieć wymagania projektu.
 3. Zarejestruj konto na platformie.
 4. Rozpocznij aplikację, zapisz ją w toku.
 5. Prześlij wniosek do weryfikacji.

* termin składania aplikacji to 15 maja 2024!

Dotacja:

 • 10 000 € na firmę
 • 100% finansowanie

Przykłady wykorzystania dotacji:

 • Wykonanie audytu energetycznego,
 • Wymiana starego sprzętu,
 • Zakup/montaż systemów energii odnawialnej,
 • Wdrożenie oprogramowania do optymalizacji/zarządzania energią,
 • Wkład w przyjęcie technologii energooszczędnych w liniach produkcyjnych,
 • Wkład w inwestycje zwiększające efektywność energetyczną obiektów firmy,
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej i systemy zarządzania energią,
 • Udział w instalacji systemów energii odnawialnej,
 • Szkolenia dla pracowników w zakresie najlepszych praktyk, regulacji,
 • Kwalifikacja pracowników do uprawnień audytorów energetycznych,
 • Szkolenia z zakresu efektywności energetycznej technologii, narzędzi cyfrowych itp.
 • Wykonanie szczegółowej analizy potrzeb MŚP dot. efektywności energetycznej,
 • Konsultacje techniczne w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy.

Jeśli chcesz ubiegać się o dotację z EENergy skontaktuj się z nami i opracuj koncepcję, którą następnie zgłosisz za pośrednictwem strony internetowej projektu. Zapraszamy do kontaktu!

Skorzystaj z tej unikalnej szansy na poprawę efektywności energetycznej w swojej firmie. Projekt EENergy to Twój krok ku zrównoważonej przyszłości energetycznej!