Wsparcie dywersyfikacji działalności MŚP w sektorze HoReCa, turystyka i kultura

Jak podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w I kw. 2024 roku zostanie ogłoszony konkurs na dofinansowanie przeznaczone na unowocześnienie lub rozszerzenie działalności MŚP z branż szczególnie dotkniętych przez pandemię. O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski z sektora **HoReCa, turystyka i kultura**, w tym m.in.: restauracje, puby, bary, kawiarnie, hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, bazy noclegowe, cukiernie, pizzerie, firmy cateringowe, zakłady produkcji żywności i inne. Operatorem konkursu jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Przedmiotem wsparcia będą projekty mające na celu rozwój prowadzonej działalności lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego. Poziom dofinansowania: do 90% kosztów netto inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu z konsultantami ośrodkiem sieci Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.