Kolejna edycja konkursu „Pracodawca Pomorza i Kujaw”

Pracodawcy Pomorza i Kujaw ponownie uhonorują najlepszych pracodawców z regionu kujawsko-pomorskiego, rozwijających swoje przedsiębiorstwa w oparciu o najwyższe kompetencje i stabilne relacje z pracownikami, kierujących się w działalności zasadami fair play oraz osiągających sukcesy w sektorach gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

W konkursie ”Pracodawca Pomorza i Kujaw 2023” może wziąć udział każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w regionie kujawsko-pomorskim i zatrudniający pracowników.

Warunkiem udziału jest nominacja firmy przez:

  • członka „Pracodawców Pomorza i Kujaw”,
  • przedstawiciela środowisk pracodawców i przedsiębiorców niebędących członkami „Pracodawców Pomorza i Kujaw”,
  • przedstawiciela administracji rządowej i samorządowej,
  • przedstawiciela środowiska naukowego.

Kandydaci oceniani będą w czterech kategoriach: Mikroprzedsiębiorca”, „Mały Przedsiębiorca”, „Średni Przedsiębiorca” oraz „Duży Przedsiębiorca”.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 marca 2024 roku. Nominację należy wypełnić poprzez elektroniczny formularz:

FORMULARZ NOMINACYJNY

Następnie, do nominowanych firm zostanie przesłane mailowo indywidualne zaproszenie do przedstawienia swoich osiągnięć w ramach formularza informacyjnego (termin przekazania formularza przez nominowaną firmę to 10 maja 2024 roku). Na podstawie zebranych informacji, kapituła składająca się z administracji rządowej i samorządowej, regionalnych uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu wyłoni laureatów konkursu. Finałowa gala odbędzie się 7 czerwca.

Więcej informacji na stronie organizatora.