Business Bridge – Ukraine-Ready4EU

Wystartował projekt Business Bridge – Ukraine-Ready4EU, którego celem jest wsparcie ukraińskich małych i średnich firm z w nawiązaniu kontaktów biznesowych na Wspólnym Rynku.

Wraz z partnerskimi instytucjami z Niemiec, Litwy, oraz Ukrainy zrzeszonymi w sieci Enterprise Europe Network, PARP planuje wyłonić potencjalnych kontrahentów z Ukrainy, którzy otrzymają wsparcie w postaci:

  • aktywnego udziału w targach, misjach gospodarczych i branżowych, oraz wydarzeniach kooperacyjnych;
  • pokrycia części kosztów certyfikacji i adaptacji produktów do wymogów i standardów unijnych;
  • przygotowania produktu do eksportu;
  • pokrycia części kosztów patentowania i licencji związanych z działalnością na wspólnym rynku;
  • audytu technologicznego lub udzielenia wsparcia technicznego, na rzecz modernizacji MŚP przyczyniającej się do ochrony klimatu, cyfryzacji i odporności na zakłócenia gospodarcze.

Beneficjenci projektu będą wyłaniani w ramach otwartego, ciągłego konkursu. Każdego miesiąca wybrane w konkursie firmy uzyskają wsparcie doradcze i refundację części kosztów poniesionych na działania objęte wsparciem (pod warunkiem przedstawienia wiarygodnej dokumentacji poniesionych kosztów). Łączny budżet projektu to 3,75 mln euro dla maksymalnie 1 500 ukraińskich MŚP dotkniętych wojną.

STRONA PROJEKTU

Więcej informacji:

Lidia.Chumowicz@tarr.org.pl 

tel. 56 699 54 80