Konsultacje publiczne: Warianty wsparcia w obszarze badań i rozwoju w zakresie technologii podwójnego zastosowania

Zachęcamy do regularnego odwiedzania portalu „Wyraź swoją opinię”, gdzie Komisja Europejska zamieszcza tzw. konsultacje publiczne. Dzięki tej inicjatywie, obywatele i przedsiębiorcy mogą podzielić się swoimi poglądami i uwagami na temat nowych unijnych strategii i obowiązujących przepisów.

Obecnie, jednym z tematów podnoszonych na portalu są warianty wsparcia w obszarze badań i rozwoju w zakresie technologii podwójnego zastosowania (zastosowania cywilne oraz wojskowe).

Rozpoczęte już przez Komisję Europejską, w ramach Europejskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego, konsultacje w sprawie białej księgi dot. możliwości zwiększenia wsparcia na rzecz badań i rozwoju obejmujących technologie o potencjale podwójnego zastosowania będą otwarte do 30 kwietnia br.  

W imieniu Komisji Europejskiej gorąco zachęcamy do zgłaszania uwag na temat wariantów przedstawionych we wspomnianej białej księdze, co umożliwi kompleksowy dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, który będzie stanowił podstawę dalszych działań Komisji.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentem Biała księga – COM(2024)27 (dostępnym w języku polskim) znajdują się tutaj