Polsko-Litewskie Forum Biznesu na Kujawach i Pomorzu – ZMIANA TERMINU!

Organizatorzy wydarzenia zdecydowali się przełożyć pierwsze „Polsko-Litewskie Forum Biznesowe na Kujawach i Pomorzu”, na 26 września 2024 roku.

Forum organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Konsulat Republiki Litewskiej w Toruniu, z honorowym patronatem Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce oraz w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Polsko-Litewską Izbą Handlową.

Forum odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024 r.  26 września 2024 r. w godz. 8:00 – 17:00 w Bydgoszczy w Młynach Rothera.

Pomimo przełożenia terminu wydarzenia, rejestracja jest cały czas aktywna.

Cele, jaki stawiają przed sobą organizatorzy Forum:

  • ułatwianie możliwości tworzenia sieci kontaktów między przedsiębiorcami, ekspertami i podmiotami biznesowymi z Polski i Litwy;
  • zwiększanie wzajemnego zrozumienia potrzeb rynku w obu krajach poprzez działania informacyjne, prezentacje i dyskusje branżowe;
  • wspieranie współpracy międzynarodowej poprzez spotkania B2B.

Po sesji inauguracyjnej, kolejne panele wystąpień będą dedykowane procesowi wzmocnienia dwustronnych relacji biznesowych i współpracy regionalnej; tj.:

  • kształtowanie polityki i stosunki dwustronne (prezentacje przedstawicieli władz litewskich i polskich);
  • dynamika geopolityczna w regionie (dyskusja panelowa z udziałem ekspertów z Litwy, Polski i organizacji międzynarodowych, analiza wyzwań i szans geopolitycznych wpływających na biznes w regionie bałtyckim i pomorskim, badanie strategii wzmacniania stabilności i współpracy regionalnej;
  • możliwości inwestycyjne w Kujawsko-Pomorskiem;
  • prezentacja nt. profilu regionalnych MSP i lokalnych liderów biznesu.

Poza nieformalną częścią networkingu oraz sesji Q&A, zapraszamy na sesję spotkań B2B.

REJESTRACJA NA FORUM

Giełda kooperacyjna daje możliwość nieodpłatnego zaprezentowania profilu swojej działalności, ale przede wszystkim wskazania zapotrzebowania na współpracę z partnerem zagranicznym. Na spotkania B2B, które odbędą się w części popołudniowej (godz. 13:30-16:30) obowiązuje REJESTRACJA NA SPOTKANIA B2B.

Szeroka lista zaproszonych sektorów obejmuje: ICT, mobilność, nauki przyrodnicze, cyberbezpieczeństwo, smart manufacturing (robotics), fintech, przemysł drzewny, przemysł spożywczy, budownictwo, meble i tworzywa sztuczne.  

Wydarzenie jest bezpłatne i będzie prowadzone w języku angielskim.

Kontakt:

Lidia Chumowicz, koordynator Ośrodka Sieci Enterprise Europe Network: lidia.chumowicz@tarr.org.pl; 56 699 54 80

Michał Gotowt, starszy specjalista Ośrodka Sieci Enterprise Europe Network: michal.gotowt@tarr.org.pl; 56 699 54 82