Panel MŚP – „Praktyki biznesowe związane z wykorzystaniem danych klientów”

Komisja przygotowuje ewentualne inicjatywy ustawodawcze dotyczące praktyk biznesowych, w których dane klientów są wykorzystywane do zwiększania przychodów. W tym celu bada poziom wykorzystania takich praktyk przez przedsiębiorstwa, zakres automatyzacji, ich zalety oraz potencjalne problemy dla przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron.

W takich praktykach biznesowych przedsiębiorstwa gromadzą dane osobowe i nieosobowe z produktów, które dostarczają swoim klientom i wykorzystują je do własnych celów. Mogą to być cele marketingowe, ustalanie cen lub generowanie przychodów (na przykład poprzez sprzedaż danych).

W niektórych przypadkach klienci wyrażają zgodę na podanie swoich danych osobowych w zamian za niepłacenie lub otrzymywanie rabatu, zazwyczaj za usługę lub treści cyfrowe (np. bezpłatny dostęp do stron internetowych w zamian za udostępnianie danych za pomocą plików cookie), a przedsiębiorstwa wykorzystują te dane do generowania przychodów (np. poprzez reklamy).

Konsultacje te są skierowane do przedsiębiorstw wykorzystujących dane swoich klientów ww. sposób, w szczególności do producentów produktów powiązanych lub dostawców treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

Konsultacje trwają do 16 września.

Link do Konsultacji: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-Data-business-practices-JUST-A1

(Kwestionariusz jest w języku angielskim. Tłumaczenia zostaną zamieszczone w EU-Survey, gdy tylko będą dostępne).

Podczas wypełniania powyższych formularzy, prosimy w pierwszym pytaniu ‘How did you learn about this survey?’ o wybranie opcji Enterprise Europe Network a następnie w punkcie: Please enter the 7-digit ID Code of the Enterprise Europe Network wprowadzenie kodu: PL00242.