Konsultacje MŚP w sprawie zautomatyzowanych umów – sztuczna inteligencja i inteligentne kontrakty

Komisja przygotowuje ewentualne inicjatywy ustawodawcze regulujące zautomatyzowane sposoby negocjowania, zawierania lub wykonywania umów, możliwe dzięki inteligentnym umowom i sztucznej inteligencji. W tym celu bada poziom wykorzystania zautomatyzowanych rozwiązań w zakresie zawierania umów, ich zalety i potencjalne problemy dla przedsiębiorstw.

Komisja bada możliwość wykorzystania:

  • sztucznej inteligencji (AI) w umowach o sporządzanie, opiniowanie, podpisywanie lub wykonywanie umów lub w zawieraniu umów dla osób prawnych i fizycznych.
  • inteligentne umowy prawne, które są prawnie wiążącymi umowami, w których niektóre powiązane warunki, zasady i prawa wynikające z umowy są określone i/lub wykonywane przez wykonanie kodu przy użyciu technologii blockchain lub rozproszonej księgi rachunkowej (DLT).

Konsultacje te ukształtują przyszłe inicjatywy ustawodawcze, umożliwiając zainteresowanym stronom korzystanie z takich technologii w ich umowach i chroniąc interesy słabszych stron, w szczególności małych przedsiębiorstw.

Konsultacje skierowane są do firm:

  • wykorzystanie takich technologii w swoich umowach, zarówno w relacjach B2B, jak i B2C,
  • ze wszystkich sektorów gospodarki.

Konsultacje trwają do 16 września.

Link do Konsultacji: EUSurvey – Survey (europa.eu)

(Kwestionariusz jest w języku angielskim. Tłumaczenia zostaną zamieszczone w EU-Survey, gdy tylko będą dostępne).

Podczas wypełniania powyższych formularzy, prosimy w pierwszym pytaniu ‘How did you learn about this survey?’ o wybranie opcji Enterprise Europe Network a następnie w punkcie: Please enter the 7-digit ID Code of the Enterprise Europe Network wprowadzenie kodu: PL00242.