Gospodarka 4.0 w obliczu kryzysu. Regionalne Forum Innowacji. Forum Przedsiębiorczości Akademickiej – obejrzyj nagrania z wydarzenia! Część II.

Pod koniec ubiegłego roku pokazaliśmy Państwu nagrania z trzeciej ścieżki, teraz Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizatorem Regionalnego Forum Innowacji, udostępnia nagrania ze ścieżki: „Nowa perspektywa finansowa dla biznesu”.

Poniżej znajdą Państwo zapis prelekcji oraz prezentacje dotyczące tematów związanych z zagadnieniami dot. polityki regionalnej, aktualizowania obszarów inteligentnych specjalizacji województwa czy założeniami Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji 2021+, jak również realizowania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w kontekście Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

„Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji 2021+” – Panel dyskusyjny: dr Radomir Matczak (Ekspert ds. rozwoju regionalnego), dr Michał Miedziński (UCL Institute for Sustainable Resources), Maciej Krużewski (Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z.o.o.)

Uczestnicy dyskusji omówili założenia „Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+”. opowiedzieli w jaki sposób rozwijać ideę inteligentnych specjalizacji w nowych realiach gospodarczych, jakie są mocne strony idei Inteligentnej Specjalizacji w rozwiązywaniu problemów w walce z pandemią oraz określili czy firmy w naszym regionie są gotowe podejmować ryzyko innowacji, w tym w obecnych warunkach COVID-19. [Obejrzyj online]

„Prezentacja założeń Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji 2021+ na lata 2021-2027” – dr Andrzej Potoczek (reprezentant Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego) [pobierz prezentację]

„Perspektywa 2021-2027 w kontekście Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – Panel dyskusyjny:  Agnieszka Krasicka (DG REGIO Komisja Europejska), dr Michał Polański (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), Michał Korolko (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.)

Uczestnicy przybliżyli planowane obszary wsparcia przedsiębiorstw oraz odpowiedzieli na pytanie na ile Inteligentne Specjalizacje WK-P wpisują się w obszary priorytetowe Komisji Europejskiej i co z tego wynika dla regionalnych przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP. [Obejrzyj online]

„Prezentacja Perspektywy 2021-2027 okiem Brukseli w kontekście Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – Agnieszka Krasicka (DG REGIO Komisja Europejska) [pobierz prezentację]