The Supply Chain Resilience platform – przedsiębiorco, zabezpiecz swoje łańcuchy dostaw!

The Supply Chain Resilience platform to internetowa płaszczyzna, która powstała z inicjatywy Enterprise Europe Network we współpracy z Europejską Platformą Współpracy Klastrów, przy wsparciu Komisji Europejskiej i EISMEA.

Jest to platforma, której celem jest zgromadzenie przedsiębiorców, którzy są zagrożeni utratą lub już utracili obecnych dostawców kluczowych produktów potrzebnych do funkcjonowania ich biznesu.

Europa stoi przed wieloma wyzwaniami gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi, w szczególności z kryzysem w Ukrainie. Szczególnie w kraju objętym wojną, przedsiębiorstwa mają znaczne problemy związane z zakłóceniem łańcucha dostaw. W związku z powyższym, Unia Europejska (UE) wprowadziła nowe środki mające na celu wzmocnienie odporności jednolitego rynku i zbudowanie zrównoważonej, cyfrowej i konkurencyjnej w skali globalnej gospodarki. Poprawa zdolności przedsiębiorców, przedsiębiorstw i społeczeństw do wyjścia z kryzysów ma kluczowe znaczenie dla szybkiego ożywienia Europy i przyszłego sukcesu. Jednak wznowienie gospodarki po pandemii i recesji nie jest łatwym zadaniem. Takie zmiany wymagają natychmiastowych działań i wspólnego wysiłku na wszystkich szczeblach oraz działań obejmujących wszystkich interesariuszy. Sieć Enterprise Europe Network i klastry UE odgrywają zasadniczą rolę w łagodzeniu podatności na zagrożenia w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Odpowiedzią na ten problem jest stworzenie platformy – „The Supply Chain Resilience platform”.

Platforma skupia się na takich sektorach jak:

• budownictwo;

• elektronika;

• przemysł energochłonny;

 • zdrowie;

• mobilność, transport, motoryzacja;

• energia odnawialna;

• tekstylia i inne.

Przedsiębiorco, nie czekaj! Zarejestruj się już dziś za pomocą formularza poniżej.