SME panel SPI

Sustainable Product Initiative (SPI) – wyniki badania Komisji Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała raport z wyników dwóch konsultacji MŚP dotyczących Sustainable Product Initiative – Inicjatywy Zrównoważonego Produktu (SPI) przeprowadzonych za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network wiosną i jesienią 2021 r.

Wyniki dostarczyły Komisji Europejskiej użytecznych wskazówek dotyczących oczekiwanego wpływu środków, które powinny być uwzględnione przez KE w kontekście oceny skutków SPI. Umożliwiło to również wprowadzenie katalogu zmian łagodzących oczekiwane negatywne następstwa wprowadzanych rozwiązań SPI dla sektora MŚP.

Komisja przedstawiła swoje założenia w załączniku do oceny skutków SPI. Na tej podstawie we wniosku ustawodawczym dotyczącym SPI, który ostatecznie przyjęto 30 marca 2022 r., uwzględniono konkretne środki łagodzące dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!

RAPORT